Aleph 500

  • Tipărire

Lucrează cu dumneavoastră pentru a maximiza eficienţa bibliotecii

Bibliotecile de azi se confruntă cu provocări ridicate de diversitatea şi rapida dezvoltare a universului informaţiei. Creşterea aşteptărilor utilizatorilor în ceea ce priveşte accesul mai rapid şi mai uşor la informaţia relevantă, merge mână în mână cu cererile instituţionale de creștere a eficienţei operaţionale.

Sistemul integrat de bibliotecă Aleph® furnizează bibliotecilor academice, de cercetare şi naţionale unelte eficiente, uşor de utilizat şi proceduri ce vin în întâmpinarea cerinţelor tot mai mari din domeniu, din prezent şi viitor.

De mai bine de 20 de ani Aleph a fost sistemul integrat de bibliotecă ales de biblioteci şi de consorţii de biblioteci din toată lumea care doresc maximă flexibilitate în configurare. Configuraţia sistemului Aleph poate fi adaptată virtual oricărei politici sau proceduri ale bibliotecii, permiţând crearea unor politici şi proceduri unice.

Furnizarea de servicii excelente şi extinderea experienţei utilizatorilor

Sistemul flexibil oferă o varietate de module care maximizează eficienţa bibliotecii. Facilităţile destinate clienţilor permit ca utilizatorii să experimenteze cu plăcere utilizarea bibliotecii.

Clienţii accesează toate tipurile de materiale ale bibliotecii prin intermediul link-urilor din înregistrarea bibliografică. Integrarea cu SFX®, server-ul de legături în funcţie de context al Ex Libris™, permite utilizatorilor să acceseze servicii definite de bibliotecă create dinamic, incluzând link-uri la baze de date cu citări, resurse web, magazii locale de informaţii, full text din reviste electronice şi o serie de alte servicii ale sistemului Aleph.

Modulul ADAM - Aleph Digital Asset Management extinde serviciile bibliotecii oferind posibilitatea managementului şi accesului la obiecte digitale – audio, video, imagini şi sunet - şi a metadatelor asociate lor din mediul Aleph. Utilizând modulul de Catalogare, personalul bibliotecii poate ataşa înregistrărilor MARC o plajă largă de obiecte digitale, creând date bibliografice asociate în formate MARC, la alegere şi adăugând cu ușurință metadate tehnice. Facilităţile sistemului Aleph pot fi extinse printr-o serie de facilități precum X-services și APIs.

Bibliotecile care aleg să integreze Aleph-ul cu Primo - soluţia de descoperire şi furnizare de la Ex Libris - oferă utilizatorilor o soluţie universală pentru descoperirea şi furnizarea tuturor tipurilor de materiale – tipărite, electronice şi digitale – independent de format sau localizare. 

Furnizarea de funcţii valoroase într-o varietate de module diferite

Modulul flexibil de Catalogare oferă instituţiilor posibilitatea de a alege machete standard de catalogare oferite de ALEPH sau de a crea propriile versiuni, adaptate nevoilor instituţiei.

Ușor de utilizat sofisticatul OPAC (Open Public Access Catalog) - catalogul cu acces public deschis accesibil prin web - este poarta de acces a utilizatorilor la sistemul Aleph. Interfaţa web poate fi uşor adaptată, fără efort, de către bibliotecă, după nevoile sale şi pentru a reflecta imaginea acesteia.

Funcţia de Diseminare Selectivă a Informaţiei (SDI) oferă clienţilor opţiunea de a-şi crea alerte. Notificările SDI trimise prin email includ legătura directă la înregistrarea bibliografică din catalogul bibliotecii.

Modulul de Achiziţie/Seriale face ca operaţiile de comandă, facturare, reclamare şi recepţie a materialelor să fie uşoare şi eficiente. Funcţia Seriale oferă bibliotecarilor acces atât la datele bibliografice şi de stoc cât şi la informaţiile despre comenzi, fonduri şi furnizori.

Modulul de Circulaţie al Aleph-ului, flexibil şi comprehensiv suportă o gamă nesfârșită de profile ale politicii de circulație.

Funcţiile pentru Crearea rezervelor pentru cursuri (Course Reading and Reserves) furnizează acces public atât la materiale tradiţionale cât şi la cele electronice destinate cursurilor și de asemenea furnizează instrumente pentru managementul rezervelor pentru cursuri şi pentru crearea şi modificarea listelor de bibliografii recomandate a fi citite de către studenți.

Vorbind limba utilizatorilor bibliotecii 

Având la bază Unicode, Aleph oferă facilităţi multilingve şi multiscript pentru 20 de limbi ale interfeţei. Utilizatorii pot interacţiona cu sistemul în una din limbile configurate de bibliotecă şi pot schimba oricând interfaţa în limba preferată. Aceste capacităţi multilingve robuste asigură managementul şi descoperirea materialelor, în toate limbile, uşor şi eficient. 

Partajarea resurselor în multiple feluri

Aleph oferă multiple metode de partajare a resurselor care sprijină variate înţelegeri de parteneriat între biblioteci. Aceste metode permit instituţiilor să ofere clienţilor calea cea mai eficientă de obţinere a materialelor căutate. Sistemele Aleph individuale care partajează un catalog colectiv au acces în comun la datele şi situaţia cititorilor prin componenta Direct Consortial Borrowing.

Sprijinirea administraţiei bibliotecii pentru a lua decizii pe baza informaţiilor

Aleph Reporting Center (ARC) – centrul de rapoarte Aleph - este un mediu prietenos, bazat pe web, pentru interogare, realizare de rapoarte şi generarea de statistici, oferind personalului statistici ad-hoc despre aproape oricare aspect al bibliotecii derivând din informaţiile conţinute în sistemul Aleph.

ARC are din start peste 100 de rapoarte predefinite şi statistici care utilizează informaţiile din sursele de date ale modulelor sistemului Aleph. Un set intuitiv de instrumente oferă personalului mediul necesar pentru a crea rapoarte şi statistici specifice bibliotecii. Personalul care creează ad-hoc aceste rapoarte nu trebuie să aibă cunoştinţe despre structura bazelor de date Aleph sau programare în SQL. Toate rapoartele salvate pot fi utilizate în comun în bibliotecă, consorţiu sau cu alte instituţii care utilizează Aleph.

Beneficii cheie:

Flexibil: Componentele adaptabile sunt parametrizate pentru a se potrivi cerinţelor instituţiilor de orice tip sau mărime, de la o bibliotecă cu o singură filială la cele mai mari consorţii sau biblioteci naţionale.

Uşor de utilizat: modul de lucru prietenos şi interfaţa grafică intuitivă cresc eficienţa personalului şi extind experienţa clienţilor.

Scalabil: Creşterea şi dezvoltarea caracteristicilor permit bibliotecilor şi consorţiilor să continue să re-imagineze şi să re-creeze mediul lor de lucru unic.

Deschis: Construit pe o bază de date Oracle®, Aleph rulează pe o serie de sisteme de operare. Tehnologia XML a sistemului oferă integrarea cu alte sisteme prin XML gateway. Precum toate produsele Ex Libris, Aleph se bazează pe ultimele standardele din domeniu, oferind ce e mai nou în partajarea resurselor, conectivitatea completă, interacţiunea cu alte sisteme şi baze de date.

Multilingv şi multiscript: Suportând complet Unicode oferă facilităţi pentru texte multidirecţionale şi în diferite alfabete. Utilizatorul poate comunica cu sistemul prin interfeţe în limba dorită, bibliotecile pot crea interfeţe în noi limbi.

Asigurarea viitorului: Structura client/server pe mai multe nivele şi respectarea celor mai noi standarde din domeniu garantează că Aleph-ul va veni în întâmpinarea nevoilor pe care le aveţi în prezent şi viitor. Proiectarea software-ului nostru evoluează continuu pentru a include produse şi componente destinate dezvoltării sistemului şi a veni în întâmpinarea nevoilor de schimbare ale bibliotecii.