Explozia de e-informaţie

Volumul în continuă creştere al resurselor electronice cere bibliotecilor moderne să dezvolte noi soluţii pentru managementul materialelor electronice şi să asigurare accesul la acestea. Noi paradigme - ce diferă semnificativ de cele utilizate în mediul tradiţional bazat pe hârtie – permit clienţilor să utilizeze la maxim avantajele mediilor electronice şi oferă, în acelaşi timp, personalului bibliotecii instrumente pentru gestionarea efectivă a acestor resurse.

Utilizare extinsă. Managementul fluxului. Maximizarea valorii 

Grupul Ex Libris™, singurul furnizor în automatizarea bibliotecilor ce oferă o soluţie completă pentru managementul întregului spectru al materialelor şi al proceselor dintr-o bibliotecă, furnizează o familie de produse pentru e-resurse, produse ce pot fi utilizate de sine stătător sau ca parte a unui sistem integrat.

O soluţie completă pentru e-resurse

Familia e-produselor Ex Libris ajută bibliotecile să-și pună în valoare colecţiile lor electronice prin dezvoltarea experienţei utilizatorilor, creşterea eficienţei personalului şi stabilirea proceselor de management şi control.

Caracteristicile familiei de e-produse Ex Libris

MetaLib®, un sistem gateway şi metasearch (metacăutare) – permite utilizatorilor să caute simultan în multiple baze de date şi să obţină rezultate combinate într-un format uniform.

SFX® OpenURL link resolver, sistem ce rezolvă legăturile – interconectează serviciile şi resursele controlate de bibliotecă, oferind utilizatorilor link-uri, la aceste servicii, în funcţie de context, pe baza colecţiilor electronice şi a politicilor bibliotecii.

Verde®, un sistem pentru managementul resurselor electronice - permite personalului bibliotecii să gestioneze centralizat aspectele esenţiale ale ciclului de viaţă al produsului electronic.

Accesarea resurselor electronice ale bibliotecii oricând şi de oriunde

Primo®, soluţia oferită de Ex Libris pentru descoperirea şi furnizarea informaţiei, valorifică SFX şi MetaLib pentru a oferi utilizatorilor un punct de acces, „cu o singură oprire”, la resursele electronice, alături de materialele digitale şi tipărite. Aceasta permite bibliotecilor să capitalizeze abilitatea lor unică de a oferi acces, dintr-un singur punct, la o multitudine de resurse de informare electronice sau pe suport fizic.

Interactiv şi oferind satisfacţii, Primo conduce utilizatorii, prin ghidarea procesului de căutare, de la descoperire la furnizare, permiţând clienţilor să localizeze şi să obţină rapid informaţie exactă, de înaltă calitate, dintr-o varietate de surse. Utilizatorilor li se prezintă informaţia relevantă din bibliotecă împreună cu date care aparţin unor resurse externe, acompaniate de opţiuni specifice de furnizare a informaţiei, din care pot alege.

MetaLib meta-searching - metacăutare

Sistemul MetaLib, sistem gatway și metasearch – permite utilizatorilor să caute simultan în resurse eterogene aflate la distanţă şi să vizualizeze rezultatele într-o interfaţă clară şi uşor de utilizat. Rezultatele căutării sunt de-duplicate şi afişate într-o singură listă, sunt ierarhizate după relevanţă. Clustere de domenii şi subclase precum autor, dată, titlu de revistă, oferă utilizatorilor vizualizări alternative ale rezultatelor căutărilor făcute.

Prin integrarea cu serverul SFX, care rezolvă legăturile, MetaLib permite utilizatorilor să completeze procesul de descoperire cu link la full text, precum şi o gamă largă de alte servicii. De exemplu, utilizatorii pot căuta în catalogul bibliotecii, în cazul stocului documentelor tipărite, pot plasa cereri de livrare de documente sau împrumut interbibliotecar şi pot găsi informaţii despre editura unei anumite reviste electronice.

Foarte adaptabil şi uşor de gestionat, MetaLib are inclus modulul X-Server care permite bibliotecilor să includă funcţia metasearch în alte aplicaţii instituţionale precum sistemul de management al cursurilor, pagini web ale bibliotecilor şi portaluri instituţionale.

Cu designul său bazat pe standarde, în conformitate cu directivele internaţionale privind accesibilitatea şi suportând în totalitate Unicode, MetaLib este un produs valoros de care va beneficia întreaga comunitate a utilizatorilor de azi precum şi din viitor.

SFX scholarly linking - linkuri la literatura academică

SFX OpenURL link resolver oferă utilizatorilor link-uri, în funcţie de context, la o plajă de servicii create dinamic, definite de către bibliotecă. Aceste servicii includ legături la full textul articolelor, la OPAC-ul (Open Public Access Catalog) bibliotecii pentru stocul local, la furnizorii preferaţi care livrează documente, la resurse şi servicii disponibile prin web şi la magazii (repozitory) de informații electronice locale. Construit cu posibilităţi de integrare OpenURL XML, funcţionalitățile SFX pot fi  incluse în alte aplicaţii de bibliotecă.

Indiferent dacă este găzduit de bibliotecă sau este serviciu software furnizat de Ex Libris, SFX furnizează un set complet de unelte pentru localizarea uşoară a interfeţei şi adaptarea accesului la resurse, menținându-le la zi şi urmărind utilizarea acestora.

Valorificând KnowledgeBase (baza de date de cunoştinţe), vasta resursă comprehensivă a SFX-ului, utilizatorii pot obţine cele mai actuale şi complete informaţii electronice de conținut disponibile. Integrarea „plug-in” cu surse de informaţii adiţionale, precum catalogul bibliotecii, ajută instituţiile să optimizeze utilizarea resurselor locale.

Verde managementul e-resurselor

Sistemul comprehensiv Verde, destinat managementului resurselor electronice, asistă personalul bibliotecii în managementul e-resurselor incluzând reviste şi cărţi electronice. Sistemul permite bibliotecarilor să stabilească procedura optimă pentru a gestiona complexitatea inerentă a canalelor de distribuţie a resurselor electronice, acordurile privind licenţierea şi metodele de acces. Personalul bibliotecii poate utiliza Verde pentru a defini și urmări fiecare pas din ciclul de viaţă al resursei electronice – de la achiziţie la licenţiere şi mai departe la managementul şi măsurarea utilizării e-resurselor.

KnowledgeBase (baza de date de cunoştinţe) a programului Verde, oferă bibliotecarilor cea mai comprehensivă imagine a pieţei de produse electronice. Statisticile costului şi de utilizare a e-resurselor permit personalului să optimizeze deciziile cu privire la dezvoltarea colecţiilor. Cu facilităţile destinate gestionării consorţiilor, personalul autorizat poate căuta prin stocurile altor institute membre, poate partaja datele şi poate crea rapoarte comune pentru mai multe instituţii.

Primo descoperire și furnizare

Primo oferă utilizatorilor o soluţie „one-stop” – cu o singură oprire - pentru a descoperi şi furniza cărţi, reviste, articole, obiecte digitale şi alte resurse locale sau aflate la distanţă. Primo elimină necesitatea de a avea mai multe sisteme de căutare, pentru diferitele tipuri de media, prin unificarea datelor din depozitele locale – cataloagele bibliotecilor - şi magaziile digitale de la Ex Libris sau de la alţi furnizori cu rezultatele găsite de MetaLib în resursele aflate la distanţă.

Funcţia “Ați vrut să spuneți…?” ajută utilizatorii să-şi exprime criteriile de căutare cu precizie, în timp ce răsfoirea fațetată permite restrângerea rezultatelor căutării. Aceste facilități avansate permit utilizatorilor să identifice rapid cele mai relevante rezultate, făcând procesul de căutare uşor şi plăcut. Posibilitățile de management al legăturilor (link) ale SFX-ului care este inclus în Primo, valorifică colecţiile electronice, oferind utilizatorilor abilitatea de a accesa full textul articolelor, de a vedea informaţia despre disponibilitatea unui document tipărit şi de a comanda documentul dorit din biblioteca sa sau prin împrumut interbibliotecar.

Incorporând caracteristicile Library 2.0 şi facilități de socializare („social computing”), Primo îmbogăţeşte experienţa utilizatorilor, permiţând membrilor instituţiei să partajeze etichete, clasamente, recenzii. Funcţiile de căutare ale Primo pot fi integrate în portalurile instituţionale, în sisteme de management al cursurilor şi în alte terţe software-uri, astfel ca utilizatorii să poată găsi şi primi informaţia oricând au nevoie, oriunde s-ar afla. 

Îmbunătățirea experienței utilizatorilor

Utilizatorii preferă cele mai noi colecţiile de reviste şi cărţi electronice (e-book) din instituţia lor.

Utilizatorii caută, prin intermediul unei singure interfeţe intuitive, resurse electronice oferite de o plajă mare de furnizori de informaţii.

Utilizatorii pot avea imediat acces la full text, citări și alte opţiuni de regăsire şi servicii, oferite de instituţia lor.

Personalizarea şi interoperabilitatea la îndemâna bibliotecilor

Bibliotecile pot adapta interfaţa cu utilizatorul şi serviciile conform cu nevoile unice sau specifice ale comunităţii utilizatorilor.

Bibliotecile pot oferi o interfaţă unică pentru căutarea tuturor tipurilor de materiale - electronice, digitale şi tipărite.

Bibliotecile pot include puncte de acces la resursele electronice într-un mediu utilizat în mod obișnuit precum site-ul web al instituţiei și sistemele de management al cursurilor. Aceste puncte de acces scurtează calea, spre mulţumirea utilizatorilor, în timp ce se extinde bogăția colecţiilor bibliotecii, pentru a veni în întâmpinarea utilizatorilor acolo unde se află. 

Creşterea eficienţei şi a controlului

O soluţie centralizată pentru managementul resurselor electronice şi a metadatelor aferente permite bibliotecilor să definească proceduri de lucru logice, aplicabile pe parcursul întregului ciclu de viaţă al resursei electronice.

Statisticile extinse cu privire la costuri şi utilizare ajută biblioteca la optimizarea efectivă a deciziilor de dezvoltare a colecţiilor, ținând cont de nevoile utilizatorilor şi considerentele bugetare.

Rapoarte amănunţite ajută managementul printr-o singură interfaţă, cu vizibilitatea întregii plaje de informaţii despre resursele electronice – incluzând buget, statistici de utilizare şi drepturile oferite prin licenţe.

Facilitarea integrării şi colaborării

Suportul considerabil pentru nevoile consorţiilor încurajează colaborarea şi partajarea resurselor electronice între membrii consorţiului.

Integrarea, oferită de aceste produse, cu sistemele integrate de bibliotecă ale Ex Libris fluidizează partajarea informaţiilor între tipurile diferite de resurse.

Partajarea datelor între aplicaţiile Verde şi SFX permite clienţilor ambelor produse să actualizeze şi să utilizeze datele dintr-o singură bază de cunoştinţe – KnowledgeBase – promovând precizia şi eficienţa.