DigiTool

Managementul obiectelor digitale

DigiTool este o soluţie îndrăzneaţă pentru managementul obiectelor digitale în biblioteci şi medii academice. DigiTool  permite instituţiilor să creeze, să gestioneze, să păstreze şi să partajeze colecţii digitale administrate local.  Prin îmbunătăţirea integrării colecţiilor digitale cu portalurile instituţionale şi cu sistemele e-learning, instituţiile care rulează DigiTool oferă utilizatorilor un mediu de lucru unitar.

Colecţiile actuale includ cantităţi în continuă creştere de conţinut digital – text, imagini, audio, video. Pentru gestionarea acestor bunuri digitale sunt necesare unelte care să organizeze conţinutul lor într-un mod în care să ajute instituţia să partajeze acest conţinut cu un număr de utilizatori locali, în creştere, precum şi cu alte organizaţii. Confruntate cu această cantitate de date în creştere şi cu schimbările frecvente de tehnologie, instituţiile încep să se confrunte şi cu problema presantă de păstrare a obiectelor digitale şi complexitatea pe care această activitate o implică. 

Acum mai mult ca oricând, instituţiile caută o soluţie de management care se potriveşte strategiei lor globale, în ceea ce priveşte infrastructura IT şi care se integrează cu sistemele proprii.

Această cerinţă este acută în special în zona sistemelor de management al obiectelor digitale, de la care, adesea, se aşteaptă, mai degrabă, soluţii la nivel de instituţie şi nu soluţii ce se adresează nevoilor singulare la nivelul departamentelor individuale sau colecţiilor.

Bazat pe combinaţia unică de module care împreună oferă o soluţie comprehensivă, arhitectura deschisă, flexibilă şi modulară a DigiTool este proiectată pentru a satisface cerinţele actuale şi viitoare ale unei plaje largi  de tipuri de colecţii digitale:

Magaziile instituţiei care gestionează şi diseminează materialele digitale, create de instituţie, de entităţile sale organizaţionale şi membrii comunităţii sale – de ex. teze, disertaţii, preprinturi, offprinturi, lucrări de cercetare, rapoarte ale unor comitete.

Colecţiile de materialele educaţionale, incluzând obiecte de studiu, rezervele electronice (e-reserves) şi colecţii cu licenţe, al căror scop este de a extinde experienţa de învăţarea şi de a facilita cercetarea academică. 

Colecţii speciale deţinute şi păstrate de instituţii pentru beneficiul societăţii, incluzând colecţiile digitizate ale patrimoniului cultural. 

Operând într-o varietate de medii DigiTool este unic în suportul său comprehensiv pentru unităţi multi - administrative – furnizând un singur depozit instituţional pentru consorţii care cuprind o varietate de instituţii academice sau universităţi, ce pot include numeroase departamente. Fiecare unitatea îşi poate gestiona şi controla colecţiile proprii în cadrul modulului MAGAZIE (Repository) al DigiTool. Utilizatorii pot căuta în toate colecţiile printr-o singură interfaţă de descoperire a resurselor, care poate fi adaptată să reflecte marca individuală a unităţilor constituente.

DigiTool constă dintr-un număr de module, fiecare proiectat pentru diferite nevoi, funcţii şi etape de lucru aparţinând ciclului de viaţă al obiectului digital. Mai întâi, obiectele şi metadatele asociate sunt ingerate sau depozitate în MAGAZIA DigiTool, apoi instituţia trece la realizarea rutinei de management al obiectelor, incluzând editarea metadatei şi managementul colecţiei. În final, utilizatorul caută în MAGAZIE şi solicită furnizarea obiectelor digitale. Împreună, aceste module oferă cea mai comprehensivă soluţie pentru nevoile managementului bunurilor digitale. 

Robusta MAGAZIE (Repository) DigiTool, care stă în inima sistemului, este responsabilă de stocarea şi gestionare obiectelor digitale - ca fişiere cu imagini sau text – şi metadatele asociate. Locul unde sunt stocate metadatele este baza de date Oracle® a MAGAZIEI, obiectele încărcate sunt stocate într-un sistem de fişiere de reţea securizat (NFS) sau pe un sisteme aflate la distanţă, accesate prin URL-uri. Un standard (SOAP) la nivelul serviciilor web permite MAGAZIEI să interacţioneze cu alte module DigiTool ca şi cu sistemele locale sau cu un alte sisteme. 

Un set de module administrative puternice proiectate pentru personal şi administratorii sistemului susţin cele patru activităţi de bază: ingerarea, editare metadatelor, managementul colecţiei şi administrarea sistemului.

Modulul INGEST (Ingerare) realizează încărcarea obiectelor în MAGAZIE (Repository). Editarea metadatelor descriptive şi nondescriptive ale obiectului (de ex. metadate tehnice sau de conservare) se face prin editorul de metadate MEDITOR. 

Utilizând modulul MANAGEMENT al COLECŢIEI (Collection Management) personalul poate organiza obiectele în colecţii structurate care facilitează navigarea utilizatorului final

Modulul sofisticat de DESCOPERIRE a RESURSELOR (Resource Discovery) permite utilizatorilor să caute după metadata obiectului, sau în textul integral (full text) al documentelor, să navigheze prin colecţiile predefinite ale instituţiei, să vizualizeze obiectele digitale şi să profite de servicii personale precum uneltele de management al colecţiilor. DigiTool asigură securitatea bunurilor electronice şi gestionarea privilegiilor de vizualizare, permiţând instituţiilor să-şi definească şi să controleze accesul la obiectele digitale proprii. Facilităţile de control stabilesc privilegiile de vizualizare ale utilizatorului în acord cu parametrii ca statutul său, înscrierea la un curs şi adresa IP.

Interfaţa utilizator a modulului de DESCOPERIRE a RESURSELOR poate fi adaptată conform cu imaginea şi nevoile instituţiei.

Modulul DEPOZIT permite încărcarea prin web a obiectelor digitale ca teze, disertaţii şi obiecte de studiu, de către staff-ul nebibliotecar. De asemenea, gestionează fluxul activităţilor de depozitare care permit personalului autorizat să evalueze şi să aprobe depozitarea. 

Echipat cu posibilităţi de management pentru utilizatorul final DigiTool autentifică clienţii prin referire la o baza de date internă a clienţilor sau la un server de autentificare instituţională extern precum LDAP. DigiTool acceptă single sign-on (SSO) permiţând clienţilor care s-au conectat deja, prin autentificare, la un alt sistem ExLibris să acceseze DigiTool fără a repeta procesul de autentificare. 

Arhitectura DigiTool se bazează pe tehnologii de ultimă oră precum serviciile web (SOAP), XML, XSD, XSL, ODBC, Unicode şi JPEG 2000. 

Ca parte a angajamentelor Ex Libris în standardele industriei DigiTool suportă şi standardele MARC 21, Qualified Dublin Core, METS, Z39.87-2002 – Tehnical Metadata for Digital Still Images, OpenURL Z39.50 şi OAI-PMH