Moldáv egyetemi konzorcium: egyszerre 7 egyetem döntött az Aleph500 és a Primo mellett

2015. november 23.Budapest / Kisinyov

Hét, egyenként is jelentős egyetemi könyvtár döntött úgy, hogy konzorciumot alkotva a korábbi, különböző IKR-jeiket Aleph500-ra cserélik, és együttműködésre alapozva modernizálják gyűjteménykezelésüket. Ennek köszönhetően lehetőségük nyílik arra, hogy egységesítsék és észszerűsítsék a feldolgozást, az olvasók számára pedig jelentősen több és magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsanak.

A projekt résztvevő intézményei:

  • Universitatea de Stat din Moldova(Moldáv Állami Egyetem);
  • Academia de Studii Economice a Moldovei (Moldáv Közgazdasági Tudományok Akadémiája);
  • Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Moldáv Állami Agráregyetem);
  • Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova (Moldáv Köztársaság „Nicolae Testemițanu” Állami Egészségügyi és Gyógyszerészeti Egyetem);
  • Universitatea Tehnică a Moldovei (Moldáv Műszaki Egyetem);
  • Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (Bălți-i „Alecu Russo” Állami Egyetem);
  • Universitatea Pedagogica de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (Kisinyovi „Ion Creangă” Állami Pedagógiai Egyetem)

A közös feldolgozás nyújtotta észszerűsítés mellett azonban további előnyöket is kiaknáznak:

- A konzorcium közös bibliográfiai és authority (névtér) adatbázist épít mostantól, amivel egyúttal létrehoznak egy országos, közös katalógust.

- Az egyes intézmények ugyanakkor elkülönülő adminisztratív adatbázist használnak, így a helyi kölcsönzési politikát, pénzügyi szabályozásokat, szerzeményezési feladatokat teljes mértékben az adott egyetem és könyvtár elvárásai alapján, függetlenül kezelik, biztosítva e téren az egyetemek és a könyvtárak számára a teljes szabadságot.

- A bevezetett Primo Discovery&Delivery megoldás nyújtotta felületen a hét egyetemi katalógust, az ott előfizetett elektronikus forrásokat, valamint a Primo Central Index-en keresztül elérhető több százmilliónyi tudományos cikket egy keresőmezőből, egy kattintással tudják elérni a kutatók, hallgatók.

Az Ex-Lh Kft. munkatársai az egyetemek által korábban használt, ötféle könyvtári rendszerből (a TinRead, TinLib és a Q-Series eltérő verzióiból) töltötték ki és konvertálták az egyes tagkönyvtárak teljes adatbázisát egységes MARC21 szabvány szerinti rekordokká. (A források eltérőek voltak: UniMARC, MARC21 és nem MARC-típusú adatbázisok.) A teljes munkafolyamat része volt a bibliográfiai-, példány-, és egységesített szerzőségi és tárgyszó rekordok konvertálása is. A most megvalósult, Aleph500 IKR-rel kialakított gyűjteménybe több mint 1 millió rekord került be.

A rekordok az ország nyelvi sajátosságainak megfelelően cirill és latin írásrendszerben, orosz és román nyelven készültek. Mivel több könyvtár korábbi IKR-e nem támogatta a cirill karakterek használatát, így az Ex-Lh Kft., az erre kijelölt adathalmazok re-transzliterálását is sikerrel elvégezte.

A jelentős szakértelmet és tapasztalatot igénylő adatbázis-konverzió rendkívül rövid idő alatt, 2015. áprilisától – az adattisztítást és javítást, valamint a végleges konverzióra fordított 14 napot beleértve – októberre lezajlott, és a konzorcium valamennyi tagintézménye elégedetten igazolta a sikeres konverziót, és adott hangot annak, hogy az elvárásaiknak teljes mértékben megfelelő eredmény született. A rendszer használatának oktatását szintén az Ex-Lh Kft. munkatársai végezték.

Az intézmények által kialakított munkabizottságok hátralévő feladata a könyvtáros kollégák munkájának összehangolása és az adatok egységesítése, melyet az Ex-Lh Kft. minden eszközzel segít és támogat.

A projekt a résztvevő egyetemi könyvtárak összefogásával, és az Európai Unió Tempus Programjának támogatásával valósult meg. A közös katalógus nyilvános keresőfelülete: LINK