Egységesített forrásmenedzsment

Annak érdekében, hogy megfeleljenek  az olvasók igényeinek a gyorsan változó kutatási és tanulási környezetben valamint a jelentkező hatékonysági elvárásoknak, a könyvtárak új paradigmák felé fordulnak, hogy képesek legyenek minőségi, teljesen új szolgáltatásokra.

Termékismertető letöltése! 

 

A következő generációs könyvtári szolgáltatási keretrendszer

Felismerve a könyvtárak jelenlegi és jövőbeni szükségleteit, az Ex Libris, szoros együttműködésben meghatározó partnereivel, kifejlesztette az Alma következő generációs könyvtári menedzsment szolgáltatását, hogy egységesítse, optimalizálja és kibővítse könyvtári szolgáltatásainak körét.

 

Egységesítés: az Alma egységesíti a szerteágazó rendszereket, amelyeket a könytárak jelenleg alkalmaznak elektronikus, digitális és nyomtatott erőforrásaik menedzselésére. 

Optimalizálás: az Alma hatékonyabbá teszi a munkafolyamatokat megosztott adatokon és együttműködési szolgáltatásokon-, valamint a felhő-alapú infrastruktúrán keresztül.

Kibővítés: az Alma átirányítja az erőforrásokat, így azok felszabadulnak az intézményen belüli és kívüli könyvtári szolgálta-tásokra, tanítási és kutatási célok közvetlen támogatására.

 

Ugrás az Alma termékoldalra!

  

Felhő, Együttműködés és Közösség

 Az Alma és az URM keretrendszer nem már létező rendszerek továbbfejlesztéseként jött létre, teljesen új szolgáltatásokat és kezdeményezéseket kínál: analitikák, melyek segítségével a könyvtár értékeivel és szolgáltatásaival részese lesz az intézményi  eredményeknek;  kiterjesztett metaadat-menedzselés és a megszokottat meghaladó tartalomgondozás, amely a kutatási adatokat is magában foglalja;  és olyan közös gyűjteményfejlesztési model, melynek köszönhetően a könyvtárak igazi együttműködést folytathatnak – ezáltal maximálva a könyvtárba invesztált összegek hasznosítását.

 Az Alma az adatszolgáltatásokat felhő-környezetben végzi, és rugalmas együttműködési modelleket kínál a teljes funkcionális spektrumban, a gyűjteményépítési együttműködésektől a vezető könyvtárak  transzparens metaadat- és  forrásmegosztásáig. Ebben a hálózati környezetben a könyvtárak egyesíthetik erőforrásaikat, hogy optimálják a technikai szupportot, vásárlóerőt, gyűjteménykihasz-nálást, humán erőforrásigényt és tudásmenedzselést.

 

Alma: Intelligens egyszerűség

Egységesített forrásmenedzsment (URM): támogatja az összes könyvtári műveletet nyomtatott, elektronikus és digitális erőforrások körében.

Együttműködő metaadat-menedzsment: kiváló minőségű, osztott metaadatok tárolása egy egyedi, hibrid modellt megvalósító forrásmenedzsment környezetben, mely egyensúlyt teremt a helyi szükségletek és a globális megosztás között.

Intelligens kiszolgálás:  Az Alma könnyen érthető kiszolgálási műveletekkel várja felhasználóit, amelyek egységes munkafolyamatokra és analitikákra  épülve optimalizálják a kiszolgálási folyamatokat.

Optimalizált erőforrás és adat: Az Alma egyszerüsíti a könyvtári munkafolyamatokat egyedi automatizált üzleti folyamatok és megosztott adatkezelés révén.

Felhő-alapú megoldás: Felhő-alapú szolgáltatásként növeli a befektetés megtérülési arányát és csökkenti a teljes ráfordítási  költséget, valamint hozzáférést biztosít megosztott adatokhoz és szolgáltatásokhoz.

Intelligens gyűjteményfejlesztés: Az Alma lehetővé teszi  a gyűjteményfejlesztésre fordítható keret maximális kihasználását a kiválasztási, szerzeményezési és kiértékelési folyamatokkal, amelyekhez használati-, ár per használati és partnerkönyvtári állományinformációkat szállít.

Ex Libris Open Platform:  Web-alapú nyitott interfészeivel az Alma más rendszerekbe könnyen beágyazható, beleértve a külső campus-rendszereket, másrészt a könyvtárak adaptereket és plug-in bővítményeket fejleszthetnek saját, egyedi igényeik megvalósítására.

 

Terjeszd ki és dobd föl a könyvtárad!

Hatékonyság növelése: Az Alma számottevő módon csökkenti az addig  megszokott különálló rendszerekben eltöltött munkaidőt, gördülékenyebbé teszi a munkafolyamatokat és megkönnyíti az együttműködést a kollégák között és különböző hálózatokban. 

Teljes bekerülési költség csökkentése:  A különböző gyűjtemények- és helyszíneken átívelő munkafolyamatok egységesítése jóvoltából az Alma költségmegtakarítást eredményez az egyes intézmények és konzorciumok számára.

Szolgáltatások hatókörének kibővítése:  A könyvtárak szélesebb szolgáltatási kört tudnak felajánlani használóik számára – például felhasználók által kezdeményezett gyűjteményfejlesztést, kutatók aktív támogatását, digitális források hosszútávú megőrzését -, és ezáltal felértékelődhet a könyvtárak intézményen belüli szerepe.

A könyvtár értékének növelése:  Az Alma növeli az intézmény  kutatási és oktatási feladatköre számára a könyvtár értékét, mivel pontos és könnyen felhasználható információs forrásokat kínál egyetlen rendszeren belül, minden információforrás-típusra kiterjedően.

Az IT-költségek csökkentése:  Az Alma felhő-szolgáltatása felszabadítja a helyi személyzetet a fáradságos rutin technikai feladatok ellátása alól.

A gyűjtemények használatának és értékének optimalizálása: Az Alma tettre késztető intelligenciája lehetővé teszi az igény alapú gyűjteményfejlesztést a felhasználó által kezdeményezett beszerzéstől a használat alapú kiértékelésig.

Együttműködés növelése: Felgyorsítja az intézményközi és távolabbi hálózati együttműködést megosztott metaadatokon-, forrásokon- és együttműködési munkafolyamatokon keresztül.

  

Tandemben a könyvtári források egységes felfedezőjével, a Primo-val és a digitális tartalmak hosszútávú megőrzését ellátó Rosetta-val az Alma a könyvtárak számára elhozta a lehetőséget, hogy a gyűjtemény-orientált könyvtárak az intézmények szolgáltatás-orientált integrált egységévé váljanak.

  

Az Alma egységbe foglalja a könyvtári szolgáltatások teljes spektrumát minden könyvtári forrástípusra 

  • felhasználó kezdeményezte gyűjteményépítés
  • formátum-kombinált kiválasztás
  • kombinált beszerzés és aktíválás
  • többformátumú metaadat-menedzsment
  • digitalizálás kérésre
  • felhasználó kezdeményezte kiértékelés és megújítás
  • átfedési analízis – nyomtatott, elektronikus, digitális
  • egységes kiszolgálás  - nyomtatott, elektronikus, digitális
  • digitális kötelespéldányok
  • Kurzus anyagok menedzselése

Az Ex Libris Alma lehetővé teszi az összes forrástípus egységes menedzselését, szorgalmazza az intézményközi együttműködést és felgyorsítja az új hozzáadott-értékű szolgáltatások kialakítását.

 

Kapcsolódó anyagok

 

Ex Libris Alma – élő bemutató az Országos Széchenyi Könyvtárban (2015. június 16.)

  

Sajtóközlemény